Добромир Стилянов

Добромир Стилянов

От 3 години работя в заведението и съм много благодарен за дадения ми шанс да съм част от Marmalad World. Харесвам работата си много и съм доволен от работодателя ми!

Добромир СтиляновбарманMarmalad World