Интервюта

Запознай се с екипа ни и стани част от него!

Съвети за интервю за работа

       1. Облечете се подходящо

Първото нещо, което интервюиращият вижда във Вас е вашето облекло. Облеклото Ви не трябва да е твърде предизвикателно и трябва да отговаря на позицията, за която кандидатствате.

      2. Отделете време да отидете навреме

Средната продължителност на едно интервю е около 20 минути и за това време интервюиращият трябва да добие представа за Вас, като професионалист и като личност. Дори и да имате блестяща автобиография закъснението няма да е ваш плюс.

      3. Бъдете информирани

Разгледайте сайта на компанията, в която кандидатствате. Обикновенно в него има информация за обекта и спецификата му, която го отличава от другите компании. Запознаването с компанията винаги прави добро впечатление в интервюиращия, най-малко за старанието и отделеното време от страна на кандидата.

      4. Бъдете позитивни

Позитивните хора най-често са свързвани с щастливите и успешни хора, а работодателите търсят точно такива кандидати.

      5. Самооценка

Имайте реална оценка за Вас самият. Ако Вашето мнение за самия себе си не е добра, едва ли ще успеете да убедите отсрещната страна в противното.

      6. Предишни работодатели

Не всеки работещ може да се похвали само с успешни работни места. Нашият съвет към Вас е да акцентирате върху вашата работа в организацията и приносът Ви, отколкото върху минусите на предишното Ви работно място.

      7. Изградеде стратегия преди самата среща

Повечето интервюта протичат посредством на зададени отворени въпроси. Преди самото интервю за работа подгответе и Ваше кратко резюме с което да се презентирате. Най-добрият вариант е да се спази правилото за градация на заеманите позиции.